Ngày 16/6/2020, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2020 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 57, Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, mang biển số 62P-0210 (06 chỗ ngồi), số khung RZJ95- 0002654, số máy 1310609 theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 001418 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 03/4/2008 cho Sở Tài chính tỉnh Long An.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Nguồn gốc: Tài sản được Sở Tài chính tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc bán xe ô tô 06 chỗ ngồi, biển số 62P-0210 do Sở Tài chính quản lý, sử dụng.

- Tình trạng pháp lý: Tài sản đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc bán xe ô tô 06 chỗ ngồi, biển số 62P-0210 do Sở Tài chính quản lý, sử dụng;

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Sở Tà chính tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản xe ô tô 06 chỗ ngồi, biển số 62P-0210 theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh;

Quyết định số 2180/QĐ-STC ngày 26/5/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản;

Giấy phép đăng ký xe ô tô số 001418 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 03/4/2008 cho Sở Tài chính tỉnh Long An;

Giấy chứng nhận kiểm định số KD 1110215 ngày 23/12/2019.

Đặc điểm tài sản:

Theo Giấy phép đăng ký xe ô tô số 001418 được Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An cấp ngày 03/4/2008 và Giấy chứng nhận kiểm định số KD 1110215 ngày 23/12/2019, tài sản có đặc điểm như sau:

Loại phương tiện: ô tô con

Nhãn hiệu: TOYOTA

Biển đăng ký: 62P-0210

Số loại: RZJ95

Số khung: RZJ95- 0002654

Số máy: 1310609

Số chỗ ngồi: 06 chỗ

Năm sản xuất: 1997

Nước sản xuất: Nhật Bản

Giá khởi điểm của tài sản

Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác nếu có.

- Tiền đặt trước (20%): 28.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đ (Hai trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá:

- Thời hạn: từ ngày ra Thông báo đến 10h00 ngày 13/6/2020.

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam.

Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An hoặc 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 088.815.4369 – 088.816.4369 

Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 12/6/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

Địa điểm xem tài sản: Sở Tài chính tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 57, Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 11/6/2020 đến 16h30 ngày 12/6/2020 và từ 08h00 đến 16h30 ngày 15/6/2020.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau của Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 060189097770 tại Ngân Hàng Sacombank – Chi Nhánh Thủ Đức.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá và công bố giá: vào lúc 08h00 ngày 16/6/2020.

Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá và công bố trả giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An. Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 11/6/2020, ngày 12/6/2020 và ngày 15/6/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An

Địa chỉ: Số 57, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm + thêm ít nhất 1 bước giá) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

- Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản (tổ chức đấu giá lại);

- Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2 , 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của vòng 2 (là giá cao nhất đã trả ở vòng 1).

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

(Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá).

Chuyên đề