Ngày 16/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Công Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/1/2023 do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Công Minh

Địa chỉ: số 7/B8 ngõ 8 đường Quang Trung, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0936308939

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 6, tờ bản đồ số 09, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 231246 do Sở TN&MT TP. Hà Nội cấp ngày 04/06/2015. Địa chỉ: Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận CN được NN giao đất có thu tiền sử dụng đất; Diện tích sử dụng đất: 237m2 . Giá khởi điểm: 3.006.720.000 đồng. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 6-1, tờ bản đồ số 09, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 231245 do Sở TN&MT TP. Hà Nội cấp ngày 04/06/2015. Địa chỉ: Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận CN được NN giao đất có thu tiền sử dụng đất; Diện tích sử dụng đất: 177,5m2. Giá khởi điểm: 2.101.140.000 đồng. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 6-2, tờ bản đồ số 09, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 231247 do Sở TN&MT TP. Hà Nội cấp ngày 04/06/2015. Địa chỉ: Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận CN được NN giao đất có thu tiền sử dụng đất; Diện tích sử dụng đất: 162,5m2 . Giá khởi điểm: 1.863.810.000 đồng. Lưu ý: Hiện trạng các tài sản chưa có ranh giới với thửa đất tiếp giáp. Qua khảo sát tại địa bàn, khu vực các tài sản trên có thông tin thuộc quy hoạch hành lang thoát lũ sông Đáy, hiện việc xây dựng công trình trên đất gặp nhiều khó khăn về mặt xin giấy phép xây dựng.

3

Theo hiện trạng thực tế của tài sản

Tổ 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

6,971,670,000

1,350,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 11/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 13/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/12/2022 - 17:00 13/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước, nôp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đúng quy định tại quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Công Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 16/1/2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Công Minh. Địa chỉ: Số 7/B8, Ngõ 8, Đường Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Chuyên đề