Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất còn lại tại khu QHCT phân lô đất ở khu vực đất thu hồi của Trường Văn hóa Nghệ Thuật (cũ) Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku

Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 16/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 4

Chuyên đề