(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Hội đồng thanh lý tài sản nhà làm việc, nhà thể thao thành ủy, nhà ăn cơ quan UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:
Ngày 16/9/2021, đấu giá vật tư, vật liệu phá dỡ tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1