(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Việt Đức ủy quyền như sau:

Hệ thống máy chế biến ướt cà phê quả tươi và máy sấy cà phê trống tĩnh đã qua sử dụng, năm đưa vào hoạt động: 2001, xuất xứ: Việt Nam, đã qua sử dụng, hết khấu hao theo quy định, đa số là thiết bị chế tạo, đã lạc hậu về công nghệ, gỉ sét, cũ nát. Nơi bảo quản tài sản đấu giá: Nông trường Cà phê Iako địa chỉ: xã Iako, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thuộc Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Việt Đức.

Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Việt Đức

Ngày 16/9/2021, đấu giá hệ thống máy chế biến, sấy cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá hệ thống máy chế biến, sấy cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá hệ thống máy chế biến, sấy cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 16/9/2021, đấu giá hệ thống máy chế biến, sấy cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 4