(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Lam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2021 do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn ủy quyền như sau:

Tài sản dôi dư là 01 xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, nhãn hiệu TOYOTA, số loại: COROLA, 05 chỗ ngồi, màu sơn: Đen, biển số 72C-000.18, số máy 2ZR-X240273, số khung RL4BC42E-8C5008954, do Việt Nam sản xuất năm 2012, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2012

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 16/8/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 16/8/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2