(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 16/8/2021, đấu giá xe ô tô Dothanh tại TP.HCM ảnh 1