(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2021 do Công ty Điện lực Tây Ninh ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý vật tư thiết bị phế liệu, ứ đọng, chậm luân chuyển, tiêu chuẩn kỹ thuật cũ và cáp vụn lẻ đợt 01 năm 2021. (Đính kèm bảng giá khởi điểm chi tiết).

Công ty Điện lực Tây Ninh

Ngày 16/8/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu, ứ đọng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 16/8/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu, ứ đọng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2