(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2021 do UBND huyện Hạ Hòa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 14.958,4 m2 đất ở được chia thành 86 ô tại các xã Đan Thượng, Minh Hạc, Gia Điền, Yên Kỳ, Xuân Áng, Hiền Lương, Minh Côi và Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

UBND huyện Hạ Hòa

Ngày 16/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 16/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 16/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 16/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ ảnh 4