(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 do VCB Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 16/7/2021, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB Chi nhánh TP.HCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn ảnh 1