(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2021 do Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh; địa chỉ: Đường 25/4, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên tài sản đấu giá: Lô hàng gồm 05 chiếc máy phát điện. Tài sản đã qua sử dụng, bán cả lô theo nguyên hiện trạng, không bán lẻ.

Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Phụ lục danh mục giá bán khởi điểm tài sản thanh lý kèm theo Quyết định số 499/QĐ-KBQN ngày 07/6/2021 của Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh về việc phê duyệt giá bán khởi điểm máy phát điện thanh lý tại KBNN Quảng Ninh và Chứng thư thẩm định giá số: 205/2021/CT-VCSV ngày 17/5/2021 của Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tư vấn Việt Nam.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Yên (địa chỉ: Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Kho bạc Nhà nước Tiên Yên (địa chỉ: thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh); Kho bạc Nhà nước Uông Bí (địa chỉ: Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Kho bạc Nhà nước Cô Tô (địa chỉ: thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) và Kho bạc Nhà nước Đông Triều (địa chỉ: Phường Đông Triều, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

3. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá là: 98.800.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng). Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, theo quy định và giá cũng chưa bao gồm chi phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại thuế, phí, chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01hồ sơ; Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản là: 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ, khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0119.1011.5678.5678 mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày 13/7/2021, ngày 14/7/2021 và ngày 15/7/2021).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 02/7/2021 đến ngày 09/7/2021 (trong giờ hành chính) tại các địa điểm ghi tại mục 2 Thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/7/2021 đến ngày 13/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 02/7/2021 đến ngày 13/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 13 giờ 00 phút ngày 16/7/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200.266.