(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước vào ngày 16/7/2020. Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu gía: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 8, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2020.

- Địa điểm đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản, nơi có tài sản.

* Lô tài sản thứ nhất:

Ngày 16/7/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

* Lô tài sản thứ hai:

Ngày 16/7/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (08/7/2020 và 09/7/2020).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền hồ sơ, tiền đặt trước

- Tiền bán hồ sơ: Lô thứ nhất: 100.000 đồng/ hồ sơ; Lô thứ hai: 50.000đồng/ hồ sơ.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá ngày 08/7/2020 đến 17h 00’ ngày 14/7/2020.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

- Tiền đặt trước:

+ Lô thứ nhất: 4.900.000 đ (Bốn triệu, chín trăm nghìn đồng)

+ Lô thứ hai: 2.800.000 đ (Hai triệu tám trăm nghìn đồng)

- Thơi gian thu tiền đặt trước: 03 ngày, ngày 13/7, 14/7/2020 đến 16h00’ ngày 15/7/2020. Tiền đặt trước khách hàng nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc chuyển khoản vào tài khoản.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá từng lô.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000 đồng/lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c quy chế này.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875790./.