(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2022 do Trung tâm phát triển Qũy đất huyện Mường Khương ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh DVL

Địa chỉ: Khối nhà A3, Dự Án đầu tư xây dựng tháp Thủ Đô Xanh (TD Green Tower) tại một phần ô đất CV6.9, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0944.392.846

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Qũy đất huyện Mường Khương

Địa chỉ: Tổ dân phố Xóm mới, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 26/05/2022 - 17:00 13/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh DVL – Chi nhánh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/06/2022

Địa điểm: Hội trường nhà Văn hóa thị trấn Mường Khương (Tổ dân phố Na Khui - Na Pên, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 16/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 5