(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02838204858

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank)

Địa chỉ: Số 25 Bis (Một phần diện tích sử dụng tầng hầm 1 (B1) và các tầng1,2,3,4,11,12,12A), Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh., Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 16/4/2021, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Công ty Cổ phần ĐT-KT-XD Toàn Thịnh Phát tại HD Bank ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/03/2021 - 17:00 13/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 16/04/2021

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM