(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do BIDV Chi nhánh Phú Yên ủy quyền như sau:
Ngày 16/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ảnh 1