(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá máy móc thiết bị tại TP.HCM ảnh 1