(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2021 do Viễn thông Bến Tre ủy quyền như sau:
Ngày 16/12/2021, đấu giá 172.338 cáp đồng các loại tại TP.HCM ảnh 1