(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh 3 ủy quyền như sau:
Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Phú Nhuận, TP.HCM ảnh 1