(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương ủy quyền như sau: 
Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, Hà Nội ảnh 1