(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 07 lô đất Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu dân cư Đông Bắc Trường THPT Nguyễn Thái Học, thị trấn Nhơn Hòa huyện Chư Pưh. - Địa điểm: Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Tổng số lô đất được đấu giá: Khu A: Biệt thự phố. Tổng số lô 07 (từ lô số 1 đến lô số 7). Tổng diện tích: 2.868m2.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 16/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 4