(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2021 do Phòng Tái chính – Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất: Khu thương mại - Dịch vụ (khách sạn): Diện tích 1.140,70m2, vị trí số 42, đường Nguyễn Huệ , Phường 2, thành phố Cao Lãnh; thời gian thuê 50 năm. * Tài sản gắn liền với đất: Khối nhà có diện tích xây dựng 898,84m2 (02 tầng, xây dưng trước năm 1975).

Phòng Tái chính – Kế hoạch thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 16/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Thương mại- Dịch vụ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 16/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Thương mại- Dịch vụ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 16/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Thương mại- Dịch vụ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ảnh 3