(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú ủy quyền như sau:

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND Quân Tân phú về phương án xử lý đối với các tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu do Chi cục thi hành án dân sự chuyển giao;

Căn cứ Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND Quân Tân phú về sửa đổi, bổ sung phương án xử lý đối với các tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu do Chi cục thi hành án dân sự chuyển giao tại Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND Quận Tân phú.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 9 giờ 30 ngày 16/11/2020, địa điểm tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM, số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tên tài sản, số lượng, chất lượng:

- Phế liệu xe gắn máy các loại đã qua sử dụng: 41 chiếc.

- Điện thoại di động các loại đã hư, cũ: 68 cái.

- Xe đạp: 01 chiếc.

- Ipad cũ: 01 cái.

- Macbook cũ: 02 cái.

- Laptop cũ: 04 cái.

- Tivi: 04 cái.

- Máy chiếu: 03 cái.

- Thép cuộn Pomina: 9136 kg.

- Các tài sản khác: 02 màn hình máy chiếu, 01 dây cáp truyền hình, 01 dây nguồn điện, đầu thu sóng, 01 hộp FPT Play.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá:

- Kho Công sản quận Tân Phú số 16-18 (số cũ 04) Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số 27 đường CN13, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm:

Tổng giá trị đối với tài sản nêu tại điểm 3.1 của công văn này là 116.457.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng).

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% giá khởi điểm tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 11/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/11/2020, nộp bằng chuyển khoản vào Tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM. Tài khoản số 13810000206476, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bến Nghé.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 30/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2020.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá VN -Chi nhánh TP. HCM

- Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 10 và 11/11/2020. Tại các địa chỉ nêu tại điểm 3.2 Khoản 3 của công văn này.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Cá nhân (không thuộc quy định cấm tham gia đấu giá) hoặc pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình bốc vác, cân, vận chuyển tài sản ra khỏi nơi có tài tản. Đồng thời nhận và vận chuyển tài sản ra khỏi nơi có tài sản trong thời hạn 5 ngày (kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá)

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các địa chỉ có tài sản nêu tại điểm 3.2 Khoản 3 của công văn này, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu xảy ra sự cố.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.