(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Hà Tiên quản lý vào ngày 16/10/2020 như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Mục đích, loại đất, hình thức, thời gian sử dụng, quy hoạch sử dụng đất quyền sử dụng đất lô A5 thuộc dự án Khu đô thị mới Hà Tiên, đường số 6, Khu phố 2, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

- Mục đích sử dụng: Chỉnh trang đô thị.

- Tổng diện tích: 69.996,3m2; trong đó diện tích: đất ở: 24.391,9m2, đất thông hành địa dịch: 720m2, đất giao thông: 26.995,9m2, đất công viên: 7.764m2, đất thương mại dịch vụ: 8.889,2m2, đất hạ tầng: 1.235,3m2.

- Thời hạn sử dụng đất:

+ Đất ở: 70 năm (bảy mươi năm) đối với tổ chức. Thời hạn sử dụng đất ở lâu dài đối với người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

+ Đất thương mại dịch vụ: 50 (năm mươi năm).

+ Đất giao thông, công viên, hạ tầng, thông hành địa dịch: Nhà đầu tư trúng đấu giá đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được UBND thành phố Hà Tiên duyệt và bàn giao cho thành phố Hà Tiên quản lý sử dụng vào mục đích công cộng.

- Hình thức: Giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm: 305.080.659.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/đơn đăng ký.

4. Tiền đặt trước: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty hoặc nộp vào tài khoản của Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Hà Tiên tại Kho bạc thành phố Hà Tiên từ ngày 08/10/2020 đến ngày 12/10/2020 (giờ hành chính).

5. Bước giá: 500.000.000 đồng/1 lần gọi giá.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức trong và ngoài tỉnh đủ điều kiện đến công ty đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Đọc Quy chế và tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 12/10/2020 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 12/10/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

9. Tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ ngày 16/10/2020 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Tiên.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số 738 Nguyễn Trung Trực, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3920497.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Tiên, số 46A Mạc Công Du, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.