(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phố Hiến thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/8/2022 do Chi cụ Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 15/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1