(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2022 do Công ty CP Sông Đà 6 ủy quyền như sau:
Ngày 15/6/2022, đấu giá lô tài sản thanh lý tại Hà Nội ảnh 1