(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2021 do Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 0106.UB/2021/HĐĐG-ĐA ký ngày 01/06/2021 giữa Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á.

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản công của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Địa chỉ: 42A Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 29M-002.86, nhãn hiệu TOYOTA Hiace, đăng ký lần đầu ngày 12/11/2001, số máy 1RZ2652811, số khung RZH1145001101, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 108139 ngày 22/11/2012 do Công an Thành phố Hà Nội cấp thuộc sở hữu của bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội quản lý, sử dụng.

Giá khởi điểm của tài sản: 17.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng chẵn./.). Giá khởi điểm này chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 3.400.000 đồng (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

Được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á, số tài khoản là: 967656666 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Đông Đô.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng chẵn).

Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 03/06/2021 đến hết 17h00’ ngày 11/06/2021(trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Khách hàng có thể tự xem tài sản tại nơi có tài sản hoặc xem hồ sơ tài sản tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á. Thời gian từ 08h00’ đến 17h00’ các ngày 08/06/2021 và ngày 09/06/2021 (Trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 11/06/2021(Trong giờ hành chính).

Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 11/06/2021 (Sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ sơ theo quy định).

Thời gian xét điều kiện: ngày 14/06/2021.

Thời gian công bố giá: ngày 15/06/2021.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thủ tục đấu giá: Đấu giá theo thủ tục thông thường

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá năm 2016 và nộp hồ sơ, tiền đặt trước đến Công ty đấu giá hợp danh Đông Á theo đúng thời gian quy định.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á; Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm xem tài sản: Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Địa chỉ: 42A Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Địa điểm tổ chức công bố giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á; Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á

Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 035.203.9797/024.625.44211.