(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/6/2021 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Bình Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 15/6/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Melon tại Vietinbank Chi nhánh Bình Thuận ảnh 1