(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 15/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7, TP.HCM ảnh 1