(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quang Công Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2022 do Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh

Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0984 810 328

Tên Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu

Địa chỉ: khối 3, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 12/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 14/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 21/03/2022 - 17:00 12/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: UBND xã Quỳnh Lương và Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh - Cách thức:" - Người tham gia đấu giá phải viết đơn xin tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh ban hành; - Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và bản sao giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, sổ Hộ khẩu thường trú (yêu cầu đủ số trang). Các giấy tờ này phải được công chứng, chứng thực theo quy định. - Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá; - Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá; - Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước, phí hồ sơ đấu giá trong thời hạn quy định; - Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải bằng văn bản có công chứng của cơ quan chức năng theo luật định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:40 15/04/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Quỳnh Lương

Ngày 15/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 15/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ảnh 3
Ngày 15/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ảnh 4
Ngày 15/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ảnh 5