(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô con hiệu Toyota Landcruiser GX đã qua sử dụng; biển số: 77B – 1099; số chỗ ngồi 08 chỗ; số máy: 1FZ-0456764; số khung: 09J715005899; năm sản xuất 2000; nước sản xuất: Việt Nam; màu sơn: Ghi - hồng; nhiên liệu: Xăng.

- Hiện trạng: Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng, xác định giá trị thanh lý xe ô tô con hiệu Toyota Landcruiser GX biển số 77A – 1099 đã qua sử dụng, đang hoạt động bình thường.

- Tình trạng pháp lý: Tài sản trên có giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: A0007775 do Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định cấp ngày 14/02/2001.

Hiện tài sản trên đang để tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định – Địa chỉ: 102 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) theo Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc thanh lý một số xe ô tô do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý và sử dụng.

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày mở cuộc đấu giá tài sản tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định – Địa chỉ: 102 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bước giá và địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá hợp lệ: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá áp dụng cho tài sản thanh lý xe ô tô con hiệu Toyota Landcruiser GX đã qua sử dụng; biển số: 77B – 1099 là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bước giá trên được áp dụng xuyên suốt trong cuộc đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 15/4/2021 đến

khi kết thúc tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

7. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định – Địa chỉ: 102 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; nộp tiền đặt trước 30.000.000 đồng bằng chuyển khoản vào TK: 4300201003401 tại Agribank tỉnh Bình Định hoặc TK: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật (trừ có thỏa thuận khác) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 200.000 đồng.

Hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ, gồm:

- 01 đơn đăng ký đấu giá mẫu do Trung tâm phát hành (bản chính);

- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước;

- 01 bản sao giấy CMND hoặc CCCD (bản phô tô);

- 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ;

- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1) và 01 bì thư đựng phiếu trả giá.

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền còn lại chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thoả thuận khác); người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản cho người mua chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ khi người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm: Tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy”; và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng thực tế hiện có của tài sản và trên hồ sơ đã được xem, giám định trước đó. Trung tâm không chịu trách nhiệm về những trường hợp không xem hiện trạng tài sản, chất lượng, số lượng tài sản đấu giá, các giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và nội dung của Quy chế này mà đăng ký tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá tài sản cam kết: Đã xem xét kỹ, biết rõ, tự chịu trách nhiệm và tự chịu các chi phí phát sinh đối với mọi nghĩa vụ, quyền lợi có liên quan đến tài sản đấu giá; không có khiếu nại, tranh chấp gì kể từ sau thời điểm hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Người mua được tài sản đấu giá chịu lệ phí sang tên, trước bạ và chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán phí đường bộ kể từ ngày hết hạn đăng kiểm đến khi nhận bàn giao tài sản và đưa tài sản lưu thông theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.