(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, như sau:

1) 01 xe ô tô Ford 05 chỗ ngồi, biển số 70B-0558, số máy FP934748, số khung 7XXXSRNC4S05079, năm-nước sản xuất 2004-Việt Nam. Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 23.000.000 đồng.

2) 01 xe ô Ford 05 chỗ ngồi, biển số 70A-001.38, số máy ZM-469142, số khung JS7XXXSRNLJ00789, năm-nước sản xuất 2001-Việt Nam. Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 17.000.000 đồng.

3) Xe ô tô Toyota 05 chỗ ngồi, biển số 70A-003.38, số máy 4A-M0765575, số khung AE111-0020050, năm-nước sản xuất 1997-Việt Nam. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng.

4) Xe ô tô Mitsubisshi 08 chỗ ngồi, biển số 70B-0468, số máy 4G63V-Z0384A, số khung NOOVB2W31001412, năm-nước sản xuất 2003-Việt Nam thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh. Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng.

5) Xe ô tô Toyota 05 chỗ ngồi, biển số 70C-0075, số máy 3S-1569053, số khung T191-0027383, năm-nước sản xuất 1992-Nhật thuộc Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh. Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 1,2: 200.000 đồng; tài sản 3,4,5: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 12/4/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 07&08/4/2021, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức đấu giá: 10 giờ, ngày 15/4/2021 (thứ năm). Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.