(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/12/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyên Nhơn Trạch ủy quyền như sau:
Ngày 15/12/2021, đấu giá lô xe máy, ô tô các loại tại TP.HCM ảnh 1