(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt – Chi nhánh TP.HCM và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá 2 khoản nợ của ông Đinh Hồng Hải và ông Lê Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 vào ngày 15/12/2021 như sau:
Ngày 15/12/2021, đấu giá 2 khoản nợ của ông Đinh Hồng Hải và ông Lê Hồng Hà tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Chi nhánh 9 ảnh 1