(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Xe ô tô đã qua sử dụng thanh lý

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị

Ngày 15/11/2021, đấu giá xe ô tô Suzuki đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe ô tô Suzuki đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá xe ô tô Suzuki đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3