(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Xây dựng 79 (cũ) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông Kon Tum thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà phố tại đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18.795,7m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18.795,7m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18.795,7m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18.795,7m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 18.795,7m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 5