(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

3. Tài sản đấu giá:

a. Quyền khai thác bãi gửi xe máy, xe đạp máy, xe đạp gần vị trí cổng ra của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, cụ thể như sau:

- Vị trí: Gần vị trí cổng ra của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;

- Diện tích: 200 m2;

- Thời hạn thuê: 3 năm;

- Thời hạn thanh toán tiền thuê: 3 tháng 1 lần;

- Mục đích: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, khách đến giao dịch, công tác, khách tham quan, tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;

- Giá cho thuê khởi điểm cho cả thời hạn thuê: 90 triệu đồng.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 6.000.000 đồng.

b. Bước giá: 50.000 đồng/tháng.

4. Thời gian đấu giá: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút, ngày 15/10/2020 (thứ Năm) trên Website: lacvietauction.vn.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

6. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ theo lịch trình sau:

- Bán, thu hồ sơ: Từ 28/09/2020 đến 12/10/2020 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7, Chủ nhật) tại Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Phố Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội và website lacvietauction.vn.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2020 đến 17 giờ 00, ngày 14/10/2020 bằng hình thức chuyển khoản.

Liên hệ: Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234.