(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Hội đồng Giải thể Công ty Sinhanco ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT (viết tắt là Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

1. Người có tài sản: Hội đồng Giải thể Công ty Sinhanco, địa chỉ: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 11 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá: Máy móc thiết bị, dây chuyền, xe máy các loại, vật tư, phụ tùng, nguyên vật liệu thu hồi của Công ty Sinhanco. (Danh mục tài sản đính kèm)

Tình trạng, chất lượng tài sản được thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 19160369/HCM ngày 11/5/2020 của Công ty Cổ phần Giám định thẩm định Sài Gòn.

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 8.010.407.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm mười triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn đồng), giá đã bao gồm VAT 10%.

- Tiền đặt trước: 1.600.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm triệu đồng, trên một hồ sơ); Tiền đặt trước nộp vào số tài khoản do Trung tâm cung cấp.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/10/2020 và đến 16 giờ ngày 14/10/2020. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của trung tâm chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 14/10/2020.

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng, trên một hồ sơ). Nộp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT từ ngày 28/9/2020 đến 16 giờ ngày 12/10/2020 (trừ thứ 7, chủ nhật).

4. Thời gian xem tài sản: Ngày 05/10/2020 và ngày 06/10/2020 (Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút) tại số 1768 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Khách hàng liên hệ Trung tâm để lấy Giấy giới thiệu và được hướng dẫn cụ thể.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 28/9/2020 đến 16 giờ ngày 12/10/2020 (Hạn chót nộp hồ sơ) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký:

- Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

- Cách thức đăng ký:

+ Đối với cá nhân: Mang theo hộ khẩu, CMND/CCCD;

+ Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh, Báo cáo thuế tháng, quý gần nhất, CMND của người đại diện; Giấy ủy quyền (nếu không phải người đại diện).

Người đăng ký tham gia đấu giá có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp hoặc có hợp đồng (cam kết) với đơn vị có chức năng về xử lý chất nguy hại (hợp đồng (cam kết) với đơn vị không đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên) .

Người đăng ký điền các thông tin vào mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm phát hành.

Các giấy tờ trên bản phô tô mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao.

Nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (Văn bản ủy quyền theo đúng quy định).

Khách hàng đăng ký đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 83 Đồ Chiểu, phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 15/10/2020 tại Hội trường Trung tâm, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, TP.Vũng Tàu (Trường hợp số lượng khách hàng tham gia đấu giá đông mà Hội trường không đủ sức chứa thì Trung tâm sẽ thông báo cho khách hàng biết trước khi tổ chức đấu giá).

8. Phương thức, hình thức đấu giá và bước giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Bước giá: Tối thiểu là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), bắt đầu áp dụng từ lần (người) trả giá thứ 2 trở đi.

Đề nghị khách hàng khi đến đăng ký, tham gia đấu giá đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Kể từ thời điểm nhận bàn giao tài sản người trúng đấu giá chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc vận chuyển, bảo quản, sử dụng và xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT – ĐT: 0254.3851524./.