Ngày 14/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC

Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 02346286999

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc

Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 14/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 11/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 13/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/04/2022 - 17:00 11/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện: Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC cung cấp; Nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC - tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 14/05/2022

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 14/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 14/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 14/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 14/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5

Chuyên đề

Kết nối đầu tư