Ngày 14/1/2021, đấu giá tháo dỡ công trình xây dựng đã qua sử dụng của Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2021 do Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ; địa chỉ số 351 Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

2. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Cần Thơ, địa chỉ: Số 768, đường 30 tháng 4, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

Tài sản đấu giá: Tháo dỡ công trình xây dựng đã qua sử dụng của Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Cần Thơ “theo Chứng thư thẩm định giá số 081220/CT-SP ngày 16/12/2020; số 071220/CT-SP ngày 16/12/2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đào tạo Song Pha”, tọa lạc tại: Số 768, đường 30 tháng 4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, cụ thể gồm:

Tài sản 1:

- Nhà X Quang: Nhà trệt DT 65,0 m2, kết cấu: Khung + cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền lát gạch men;

- Nhà xe + Phòng xoa bóp:

+ Phòng xoa bóp 1: Nhà trệt DT 70,9 m2, kết cấu: Khung + cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền lát gạch men.

+ Phòng xoa bóp 2: Nhà trệt DT 40,5 m2, kết cấu: Khung + cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền lát gạch men.

+ Phòng xoa bóp 3: Nhà trệt DT 107,3 m2, kết cấu: Khung + cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền lát gạch men.

- Nhà Bác sĩ trực: Nhà trệt DT 40,0 m2, kết cấu: Khung cột đỗ sẵn, tường xây gạch + ván + tole, nền gạch men, mái tole;

- Phòng khám dịch vụ: Nhà trệt DT 23,0 m2, kết cấu Khung cột đỗ sẵn, tường xây gạch + ván + tole, nền gạch men, mái tole.

Giá khởi điểm: 11.877.189 đồng (Mười một triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn, một trăm tám mươi chín đồng).

Tài sản 2: Nhà văn phòng + Ban lãnh đạo: Nhà trệt DT 276,0 m2, kết cấu: Khung + cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền lát gạch men.

Giá khởi điểm: 6.441.000 đồng (Sáu triệu, bốn trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 18.318.189 đồng (Mười tám triệu, ba trăm mười tám nghìn, một trăm tám mươi chín đồng).

* Lưu ý: Hiện trạng tài sản đấu giá do nhu cầu Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Cần Thơ cần không gian để xây dựng nên đã có một phần công trình xây dựng đã bị tháo dỡ khách hàng tham gia đấu giá phải xem hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Ngày 07/01/2021 và 08/01/2021 (giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Được thực hiện tại 03 nơi, cụ thể:

+ Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

+ Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Cần Thơ.

+ Nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 25/12/2020 đến 17 giờ ngày 11/01/2021.

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% giá khởi điểm.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

2. Điều kiện, cách thức được tham gia đấu giá:

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch được xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

- Đăng ký mua tài sản đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

- Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

+ Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước thời gian đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14/01/2021.

- Địa điểm đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – CN Cần Thơ.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

- Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá: Tối thiểu 500.000 đồng.

- Đấu giá viên công bố khách hàng trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Nộp vào tài khoản số 0040 100118 999999 Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Cần Thơ.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – CN Cần Thơ

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ, tại số 351 Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. ĐT 02923.881.791 – 0919.145.212 để biết thêm chi tiết.

Chuyên đề