(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2021 do Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý là 05 xe ô tô con gồm: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford; Biển kiểm soát 36A – 003.61 tên chủ xe là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Thanh Hóa; 01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford; Biển kiểm soát 36B – 3368 tên chủ xe là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa; 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi; Biển kiểm soát 36A – 004.14 tên chủ xe là Sở Lao động Thương binh và xã hội Thanh Hóa; 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi; Biển kiểm soát 36B – 2377 tên chủ xe là Văn phòng Sở Lao động Thương binh và xã hội và 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mazda; Biển kiểm soát 36B – 5677 tên chủ xe là Sở Lao động Thương binh và xã hội

Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa

Ngày 14/9/2021, đấu giá 5 xe ô tô con tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 14/9/2021, đấu giá 5 xe ô tô con tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 14/9/2021, đấu giá 5 xe ô tô con tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 14/9/2021, đấu giá 5 xe ô tô con tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 14/9/2021, đấu giá 5 xe ô tô con tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 14/9/2021, đấu giá 5 xe ô tô con tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6