(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2020 do Đội quản lý thị trường số 5ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do Đội quản lý thị trường số 5, Số F7, đường số 18, Khu Công ty Xây dựng Số 8, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

Ngày 14/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại thành phố Cần Thơ ảnh 1

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận từ ngày 08/9/2020 đến ngày 10/9/2020 (đến 17 giờ)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 08/9/2020 và ngày 09/9/2020 tại Kho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ, số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 10/9/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 50.000 đồng/tài sản/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 10/9/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 14/9/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.