(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2020 do Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

1. Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

Tài sản đấu giá: Quyền thuê phòng tiêm chủng của Trung tâm T tế thành phố Bảo Lộc; Diện tích khai thác: 121 m2 (một trăm hai mươi mốt mét vuông); Thời gian thuê: 05 (năm) năm kể từ ngày trúng đấu giá; Tổ chức trúng đấu giá tài sản thanh toán tiền thuê theo hình thức trả tiền hàng năm, lần nộp đầu tiên trong vòng 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá. Tiền thế chân bằng 50% giá trị tiền thuê 01 (một) năm. Tiền thế chân bên thuê sẽ hoàn trả cho bên thuê khi kết thúc hợp đồng thuê.

- Nơi có tài sản đấu giá: số 10 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng).

*Ghi chú: Giá khởi điểm là giá không bao gồm các chi phí khác của quyền thuê Phòng Tiên chủng, tổ chức, cá nhân thuê tài sản có trách nhiệm khai thác đúng diện tích khi bàn giao thực tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của nhà nước, quy định của đơn vị cho thuê tài sản; chịu trách nhiệm nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.Và thực hiện đúng cam kết theo bảng Tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật tham gia đấu giá cho thuê Phòng tiem chủng VẮC XIN của TTYT Bảo Lộc kèm theo.

Nơi có tài sản đấu giá: số 10 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

1.2. Giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá:

Quyết định số 214/QĐ-TTYT ngày 10/8/2020 của TTYT TP.Bảo Lộc về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê phòng tiêm chủng của TTYT thành phố Bảo Lộc.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ.

2.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 07/9/2020 đến ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ số 10 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.

2.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Vào ngày 07/9/2020 đến ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 11/9/2020 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước.

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước: 144.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

* Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 7 giờ 00 ngày 09/9/2020 đến 17h00 ngày 11/9/2020 vào số tài khoản: 122 000 033 440 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN Lâm Đồng - PGD Đà Lạt (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. (Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá)

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 11/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 14/9/2020.

6.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (hẻm 151 Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.