(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển giao, vào ngày 14/9/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cát xây dựng; Khối lượng: 800m3.

2. Cơ quan có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nơi có tài sản: Tại khoảnh 2, tiểu khu 106, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 190.400.000 (Một trăm chín mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng).

5. Nguồn gốc tài sản và hồ sơ pháp lý kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với khối lượng cát tại khoảnh 2, tiểu khu 106, phường Hương Vân; Biên bản định giá tài sản khối lượng cát tại khoảnh 2, tiểu khu 106, phường Hương Vân ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng định giá thị xã Hương Trà; Công văn số 582/TCKH-TSC ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Trà về việc bán đấu giá tài sản lần 2 Cát xây dựng tại khoảnh 2, tiểu khu 106, phường Hương Vân.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 07 và 08/9/2020 tại khoảnh 2, tiểu khu 106, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Trà để được hướng dẫn cụ thể. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, khối lượng của tài sản đấu giá).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 11/9/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt từ ngày 09/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 11/9/2020 vào số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

9. Bước giá: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

10. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

11. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến hết 17 giờ 00’ ngày 11/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15 giờ 00’ ngày 14/9/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá, số vòng đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế để được hướng dẫn cụ thể, điện thoại: 0234.3501567; website: daugiatthue.com hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hương Trà./.