(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/8/2021 do Uỷ ban nhân dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền sử dụng 42 ki ốt, lô quầy trong thời hạn 5 năm với tổng diện tích 266,4m2 tại chợ Hà Tây, xã Triệu An, huyệnTriệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tổng giá khởi điểm của ki ốt, lô quầy là 232.920.000 đồng. Sơ đồ, diện tích, giá khởi điểm từng lô chi tiết kèm.

Uỷ ban nhân dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Ngày 14/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 42 ki ốt tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 14/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 42 ki ốt tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 14/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 42 ki ốt tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 14/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 42 ki ốt tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 14/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 42 ki ốt tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 14/8/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng 42 ki ốt tại chợ Hà Tây, tỉnh Quảng Trị ảnh 6