(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/8/2020 do Cục thuế tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 9, đường Võ Văn Kiệt, phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

06 cái máy phát điện, hiệu Bruno, model GX16P, công suất 13/14.5KVA, nước sản xuất Italia, năm đưa vào sử dụng 2009. Lưu giữ tại các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu. (Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi; Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân; Chi cục Thuế khu vực Giá Rai - Đông Hải; Chi cục Thuế thành phố Bạc Liêu). Hiện trạng: Hư hỏng, rò rỉ nhớt.

Lưu ý: Người mua được tài sản phải tự thu gom và chịu mọi chi phí khi nhận tài sản.

- Nguồn gốc: Quyết định số 647/QĐ-CT ngày 18/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ (danh mục kèm theo).

4. Giá khởi điểm: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 10/8/2020 đến 17 giờ ngày 11/8/2020 tại nơi lưu giữ tài sản.

6. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng nộp ngày 11; 12; 13/8/2020 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu

(số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/7/2020 đến 17 giờ ngày 11/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức công bố giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 14/8/2020.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.