(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất diện tích 101,8 m2 tại thửa đất số 163, tờ bản đồ số 40, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giá khởi điểm: 3.628.952.500 đồng.

Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 362.895.000 đồng/ hồ sơ.

Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 22/6/2022 đến 16 giờ 00”, ngày 11/7/2022 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Địa chỉ: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00, ngày 14/7/2022 tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Đ/c: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Đ/c: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.250084.