(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2021 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 14/7/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM ảnh 1