(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kbang ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kbang. Đ/c: Số 73 Lê Lợi, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô Uoat, biển số 81B-0272, đã qua sử dụng; Năm sản xuất: 1995; Loại phương tiện: ô tô con; Màu: Xanh; Số máy: 51201052; Số khung: 561988.

Giá khởi điểm của tài sản: 30.000.000 đồng; (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 05/05/2021 và 06/05/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/04/2021 đến 15 giờ 00’ ngày 11/05/2021 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ, 00 phút, ngày 14/05/2021

Địa điểm: Tại hội trường Ủy ban MTTQVN huyện Kbang. Địa chỉ: Số 73 Lê Lợi, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.