(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Diamond thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2021 do Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương ủy quyền như sau:

01 lô tài sản thanh lý (Điều hòa; Bình nước nóng; Bơm cứu hỏa; Bơm nước sinh hoạt; Quạt trần, Vòi sen) của Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương (chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo).

Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương

Ngày 14/12/2021, đấu giá thanh lý điều hòa, bình nóng lạnh, bơm cứu hỏa tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 14/12/2021, đấu giá thanh lý điều hòa, bình nóng lạnh, bơm cứu hỏa tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 14/12/2021, đấu giá thanh lý điều hòa, bình nóng lạnh, bơm cứu hỏa tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 14/12/2021, đấu giá thanh lý điều hòa, bình nóng lạnh, bơm cứu hỏa tại Hà Nội ảnh 4