(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2021 do Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Khánh Hòa ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá: 04 xe ô tô xi téc hết niên hạn sử dụng

Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Khánh Hòa

Ngày 14/12/2021, đấu giá 4 xe ô tô xi téc tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 14/12/2021, đấu giá 4 xe ô tô xi téc tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 14/12/2021, đấu giá 4 xe ô tô xi téc tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 3
Ngày 14/12/2021, đấu giá 4 xe ô tô xi téc tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 4
Ngày 14/12/2021, đấu giá 4 xe ô tô xi téc tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 5